วงการอีสปอร์ตในบ้านเรายังไม่หยุดพัฒนา เพราะตอนนี้ทางโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จัดตั้งชมรมอีสปอร์ต ในโรงเรียน เพราะคุณครูเห็นถึงความสำคัญและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะได้เห็นเด็ก ๆ เริ่มรวมตัวกันพัฒนาฝีมือเพื่อเข้าแข่งขันอีสปอร์ต รวมไปถึงเข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ จัดขึ้นมา และในตอนนี้หลาย ๆ โรงเรียนก็เริ่มมีการจัดตั้งชมรมอีสปอร์ต เพื่อพัฒนาทักษะ และฝีมือของนักเรียนของตนเองให้มากขึ้น

แม้เกมนั้นจะยังคงเป็นจำเลยสังคมในไทยเรา แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมองอย่างนั้น เพราะล่าสุด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดตั้งชมรมอีสปอร์ต ภายในโรงเรียนด้วย การจัดตั้งชมรมนี้นั้นได้รับการเห็นชอบจาก ผอ.ณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เพราะถึงเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ เนื่องจากได้เห็นการอบรมของคุณครูมาแล้วเลยให้ทดลองจัดตั้งชมรมในโรงเรียนดู

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการเกี่ยวกับอีสปอร์ตอย่างจริงจังมาสักพักใหญ่ ๆ แล้ว เช่นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็มีการจัดการแข่งขันเกม ROV ในชื่อ เล่นให้เด็กมันส์ดู ที่เปิดรับเฉพาะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูเข้าใจเกม และอีสปอร์ตมากขึ้น

By mkwins