Riot Games ยืนยันเองชิงแชมป์โลก Wild Rift มาแน่นอนภายในปีนี้

Riot Games เดินหน้าผลักดัน League of Legends: Wild Rift อย่างเต็มที่ ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประกาศออกมาจากทาง Riot อย่างเป็นทางการแล้ววว่าในปี 2021 นี้จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลก World Championship ของเกม League of Legends: Wild Rift อย่างแน่นอนในช่วงปลายปีนี้

โดยเป็นการประกาศจาก Leo Faria หัวหน้าด้านดีอีสปอร์ตของเกม League of Legends: Wild Rift ภายในงาน Riot Press เมื่อคืนนี้ แต่ไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะจัดที่ใด รวมถึงกำหนดการที่แน่นอน

จากการคาดการณ์มีโอกาสค่อนข้างสูงที่ไม่แน่ว่าทาง Riot Games อาจจะเลือกเล็งมาที่ประเทศในโซน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ของเกม League of Legends: Wild Rift ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Wild Rift World Championship เพื่อให้เอาใจแฟนๆ ในโซนนี้ และตีตลาดแตกมากขึ้นไปกว่านี้ ซึ่งจะเป็นประเทศไทยของเราหรือเปล่ามารอลุ้นกัน

By mkwins