เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้ อีสปอร์ต เป็นกีฬาอาชีพแล้ว โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. เป็นต้นไป

โดยเมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เห็นชอบในหลักการให้ชนิดกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรกีฬาได้มีอาชีพ มีรายได้ และส่งเสริมให้กีฬาอีสปอร์ตมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ล่าสุดก็ได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดยมีสาระสำคัญคือ ประกาศให้ “กีฬาอีสปอร์ต” เป็นกีฬาอาชีพในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่องกำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นอาชีพ พ.ศ.2561

ปัจจุบัน คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้กำหนดกีฬาอาชีพไว้ก่อนหน้านี้ 13 ชนิดกีฬา คือ 1.ฟุตบอล 2.กอล์ฟ 3.เจ็ตสกี 4.วอลเลย์บอล 5.ตะกร้อ 6.โบว์ลิ่ง 7.แข่งรถจักรยานยนต์ 8.จักรยาน 9.แข่งรถรถยนต์ 10.สนุกเกอร์ 11.แบดมินตัน 12.เทนนิส 13.บาสเกตบอล

By mkwins